<<  Airsoft  Club  Ełk  >>  
Scenariusze  
Home Nowości Drużyna Uzbrojenie Zasoby Kontakt  
Airsoftowy Klub w Ełku,  Mazury, Polska  

Home

 

Projekt kampanii by Medium

Kampania pierwsza – walka o głowice z bronią chemiczną.

Dwa rywalizujące ze sobą kraje ościenne różnią się diametralnie. Jeden z nich ma możliwość produkcji, dysponuje bowiem potencjałem przemysłowym i badań naukowych, drugi dysponuje jedynie brutalną siłą opartą na produkcji rolnej. Kwestią czasu było kiedy jedno z państw zechce drogą siłową przejąć zasoby drugiego.

Ograniczenie terenu kampanii – z południa droga za wałem strzelnicy, ze wschodu ogrodzenie z siatki i droga dojazdowa do gajówki, z północy droga dojazdowa do gajówki, z zachodu ulica Wlicza. Miejsce zbierania się “zabitych” – strzelnica broni krótkiej (25 metrów) jako chroniona wałami – w tym kierunku nie powinno się strzelać. Osoby “zabite” mogą zdjąć gogle jedynie po wejściu pod dach nad “łapaczem kul”. Ponieważ strzelnice są dwie oddzielone wałem można ustalić, że tylko jedna z nich jest wykorzystywana jako “trupiarnia”, lub jedna ze stron jest w jednej a druga w drugiej.

Huambo – tereny na zachód od pasa zaminowanego i leśnej drogi pomiędzy ulicą wilczą i dojściem do strzelnicy.

Benguela – tereny na wschód od pasa zaminowanego i leśnej drogi pomiędzy ulicą wilczą i dojściem do strzelnicy. Za pas zaminowany uznaje się główne pole strzelnicy pomiędzy wałami.

Scenariusz 1 - Przełamanie granicy.

Benguela postanowiła naruszyć granicę wroga wiedząc, że do akcji potrzebne szerokie przejście przez obecnie zaminowaną granicę. Rozminowano jedynie wąski jej fragment. Wywiad Huambo w porę odkrył zamiary przeciwnika. Dzięki danym wywiadu uzyskano następujące informacje:

- rozminowano wąski pas ziemi przy granicy

- akcję mają wspierać dwie ekipy desantowe zrzucone na tyłach.

Zadnia Bengueli – zdobyć rozminowane przejście przez pole minowe wykorzystując siły główne po swojej stronie granicy i dwa drobne oddziały spadochroniarzy zrzuconych na terytorium wroga.

Zadania Huambo – nie dopuścić do zdobycia przejścia przez główne siły wroga, wytropienie i likwidacja grup spadochroniarzy mających na celu wspomagać główne uderzenie.

Dostosowanie do terenu:

Rozminowane przejście należy oznaczyć taśmami lub innym systemem pokazującym granicę strefy rozminowanej. Wybór umiejscowienia przejścia leży po stronie Bengueli. Po oznaczeniu przejścia rozminowanego (nie szerszego niż 25 metrów) stanowiska zajmują wojska Huambo. Miejsca rozpoczęcia scenariusza przez oddziały desantowe Bengueli – pierwszy oddział przekracza granicę na drodze granicznej. Drugi oddział zza nasypu “łapacza kul” głównej strzelnicy.

Atak Bengueli z trzech kierunków jest zakończony powodzeniem gdy choć jeden z żołnierzy Bengueli przejdzie “żywy” przez rozminowany pas pola minowego.

Scenariusz 2 – Pilot i nawigator śmigłowca w opałach.

Po wezwaniu wsparcia z powietrza w postaci śmigłowca szturmowego przez dowódcę wojsk Huambo okazało się, że nie dolatując do rejonu walk został on zestrzelony przez rakietę ziemia-powietrze dalekiego zasięgu umieszczoną na przygranicznych terenach Bengueli. Należy jak najszybciej przejąć Pilota i Nawigatora z miejsca zestrzelenia. Do czasu likwidacji wyrzutni rakiet nie można oczekiwać na wsparcie z powietrza.

Zadnia Bengueli – jako pierwsi dotrzeć do zestrzelonych, odebrać im materiały dotyczące stanu wiedzy o batalii strony przeciwnej o raz o rozmieszczeniu wojsk Huambo. Dostarczyć dokumenty przez rozminowany fragment granicy do sztabu.

Zadania Huambo – jako pierwsi dotrzeć do zestrzelonych. Bezpiecznie dostarczyć ich do sztabu. Odeprzeć atak Bengueli skierowany na przejęcie dokumentów i danych posiadanych przez załogę śmigłowca.

Dostosowanie do terenu:

Rejon zestrzelenia – południowy skraj młodnika iglastego. Wybór miejsca w gestii pilota i nawigatora. Zajmują pozycję obronną. Miejsce startu Bengueli – zza nasypu “łapacza kul”. Miejsce startu Huambo – granica młodnika iglastego ze strony wschodniej przy nasypie głównej strzelnicy. Pilot i nawigator nie mogą otworzyć ognia do czasu nadejścia wsparcia i nawiązania z nim kontaktu wzrokowego. Do tego czasu muszą się ukrywać.

Rekwizyty:

dokumenty (notes lub książka ewentualnie zeszyt)
CD w okładce tekturowej (może być uszkodzony – żeby nie było szkoda jeśli ulegnie zniszczeniu)

Zwycięstwo leży po stronie, która doprowadzi pilota i nawigatora żywego do miejsca swojego startu. Klęskę ponosi strona która zabije obu członków zestrzelonej załogi.

Scenariusz 3 - Zniszczenie wyrzutni ziemia – powietrze.

Wyrzutnia rakiet dalekiego zasięgu ziemia-powietrze nie pozwala na wsparcie z powietrza. Sztab armii Huambo podjął decyzję o wysłaniu grupy szturmowej mającej za zadanie zniszczenie wyrzutni. Do przejścia oddziału wykorzystany ma być chwilowo rozminowany fragment granicy.

Zadania Bengueli – chronić całej granicy, po uzyskaniu informacji o przedarciu się grupy szturmowej – ochraniać wyrzutnię rakiet. Do czasu ujawnienia się grupy szturmowej ochrona obiektu składa się z 2 osób. Po ujawnieniu się grupy do obiektu napływają wszystkie jednostki Bengueli. Cel nadrzędny – chronić strategicznie ważną wyrzutnię.

Zadania Huambo – wysadzenie wyrzutni rakiet, zmniejszenie liczebności wojsk Bengueli. Cel nadrzędny – zniszczenie wyrzutni poprzez działanie z ukrycia. Brak logistyki skutkuje ograniczoną ilością amunicji 250 kulek na członka grupy. Po śmierci 1/3 liczebności grupy szturmowej – powrót oddziału w formie posiłków (dodatkowego oddziału) w celu zasilenia grupy szturmowej, podczas powrotu do walki – nowy limit amunicji 250 kulek. Możliwe jest dwukrotne wysłanie posiłków. Następnie nie ma już wsparcia.

Dostosowanie do terenu:

Wyrzutnią jest wyrzutnia rzutek bażantów zainstalowana na stałe przy wschodniej części wału “łapacza kul”.

Miejsce startu Bengueli – cały teren Bengueli.

Miejsce startu Huambo – te samo co w scenariuszu nr 2.

Za wysadzenie uznaje się fakt podejścia do wyrzutni dwóch dowolnych członków oddziału Huambo i przez pięć sekund dotykanie wyrzutni. W tym czasie nie mogą oni prowadzić ostrzału.

Scenariusz 4 - Pole ręcznych wyrzutni ziemia - powietrze (powrót po zniszczeniu wyrzutni)

Wywiad Huambo doniósł, że powrót śmigłowcami grupy szturmowej jest niemożliwy. Benguela zakupiła miesiąc wcześniej ręczne wyrzutnie rakiet ziemia powietrze małego zasięgu co uniemożliwia wysłanie śmigłowców. Wywiad potwierdza, iż w okolicy zneutralizowanej wyrzutni znajdują się trzy takie wyrzutnie. Wysokie jest prawdopodobieństwo, że do ochrony operatorów wyrzutni i wyrzutni użyto snajperów.

Zadania Bengueli – zlikwidować jak największą liczbę członków grupy szturmowej. Stanowiska ręcznych wyrzutni – ustalenie pozycji dobrej do obrony i “ostrzału” wrogiego lotnictwa. Stanowiska nie powinny zmieniać miejsca dyslokacji. Można odzyskać przejęte wyrzutnie poprzez zlikwidowanie całego oddziału Huambo który ją transportuje.

Zadania Huambo – znaleźć i przejąć ręczne wyrzutnie. Po zdobyciu przetransportować je na terytorium Huambo. Jeden członek grupy nie może nieść więcej niż jedną wyrzutnię.

Dostosowanie do terenu:

Wyrzutnie umieszczone są na skraju lasu terenu Bengueli pomiędzy wałem “łapacza kul” i domkiem. Wybór stanowisk po stronie Bengueli podział na trzy grupy.

Miejsce startu Huambo – wyrzutnia rakiet. Terytorium Huambo – za wałem zachodnim głównego toru strzelnicy.

Rekwizyty:

- trzy rury PCV, kartonowe lub inne o średnicy 80-100 mm imitujące ręczne wyrzutnie rakiet, mogą być dodatkowo wyposażone w taśmy umożliwiające noszenie na plecach.

Scenariusz 5 - Wysadzenie kopalni półproduktów chemicznych.

Aby zapobiec możliwości uzyskania nowej produkcji broni chemicznej w dużej ilości Sztab Bengueli podjął decyzję o wysadzeniu jedynej kopalni minerałów na terenie Huambo która jest źródłem półfabrykatów do produkcji broni chemicznej.

Zadania Bengueli – dotrzeć do kopalni i wysadzić groble łączącą jezioro z wejściem do kopalni. Zalanie kopalni wodą uniemożliwi dalsze wydobycie surowca. Kopalnia jest chroniona bardzo silnie – wywiad Huambo uzyskał informację o planowanym ataku. Należy spodziewać się zasadzki. Po zebraniu 1/3 liczebności oddziału – powrót oddziału do gry jako grupy posiłków. Limit amunicji 250 kulek. Możliwe jest dwukrotne wysłanie posiłków. Następnie nie ma już wsparcia.

Zadania Huambo – zorganizować ochronę kopalni, zorganizować zasadzkę na prawdopodobnej trasie przemieszczania się wojsk Bengueli.

Dostosowanie do terenu:

Umiejscowienie kopalni – skraj młodnika iglastego przy północno zachodniej jego części w pobliżu ulicy Wilczej. Należy oznaczyć jedno z drzew kolorową taśmą i ono będzie stanowić obiekt do wysadzenia. Wysadzenie podobnie jak w przypadku wyrzutni rakiet – dwie osoby pięć sekund. Drzewo oznacza strona Huambo podobnie jak wybiera stanowiska obrony i miejsca ewentualnych zasadzek.

Miejsce startu Bengueli – dowolne miejsce z terytorium Bengueli.

Scenariusz 6 - Zniszczenie fabryki broni chemicznej (przechwycenie naukowca).

Po zniszczeniu kopalni Sztab Bengueli postanowił zniszczyć fabrykę chemiczną, która pod pozorem produkcji nawozów sztucznych wytwarza broń chemiczną. Jednak dodatkowo postanowiono przejąć wiedzę jaką posiada Huambo. Wiedza w postaci nośnika informacji, notatek i naukowca pracującego w fabryce ma być dostarczona do sztabu Bengueli. Kontrwywiad Bengueli zadziałał doskonale myląc nieprzyjaciela, jednak sztab Huambo postanowił podzielić swe siły na dwa główne oddziały z których jeden chroni fabrykę chemiczną, a drugi spodziewa się ataku frontalnego na flance w głębi kraju.

Zadania Bengueli – Dotrzeć niepostrzeżenie do fabryki broni chemicznej i ją zdobyć nie zabijając naukowca. Przejąć nośnik informacji i notatki, dostarczyć naukowca z notatkami i danymi do sztabu.

Zadania Huambo – Bronić fabryki wraz z naukowcem i danymi. Po stwierdzeniu obecności wroga poinformować drugi oddział. Naukowca można uzbroić jedynie w broń krótką (zalecany niewielki zasięg i ograniczona liczba amunicji – maksymalnie 5 kulek) posiadać ma on dodatkowo CD i notes.

Strona która przez nieuwagę lub działanie celowe “zabije” naukowca – przegrywa ten scenariusz.

Dostosowanie do terenu.

Umiejscowienie fabryki – skraj młodnika iglastego przy południowo zachodniej jego części w pobliżu ulicy Wilczej. W promieniu 50 m w wysokopiennym lesie przebywa naukowiec (strój cywilny lub dodatkowe oznaczenie) strzeżony przez połowę oddziału Huambo. Miejsce startu drugiego oddziału Huambo – miejsce wysadzonej kopalni. Miejsce startu Bengueli – dowolne miejsce na zachodnim wale strzelnicy głównej. Drugi oddział Huambo może wystartować po nawiązaniu kontaktu wzrokowego z przeciwnikiem któregokolwiek z oddziałów. Jeżeli pierwszy kontakt wzrokowy nawiąże oddział broniący naukowca – musi przekazać tę informację do drugiego oddziału (radiowo lub przez gońca, ew. “pikacz” telefonem komórkowym).

Rekwizyty:

Dysk CD
Notes lub książka
Oznaczenie naukowca

Scenariusz 7 - Przejęcie głowicy bez rakiety nośnej.

Wywiad Bengueli uzyskał informację, że nowy typ głowicy z bronią chemiczną został przekazany do osadzenia w rakiecie balistycznej. Jednak w przyczyn wykonawczych silnik rakietowy będzie gotów z opóźnieniem. Benguela ma trzy dni na przejęcie głowicy zanim zostanie umieszczona w gotowej już rakiecie balistycznej.

Zadania Bengueli – Przejąć ukrytą na terytorium Huambo ukrytą głowicę znając jej przybliżone położenie. Głowica jest chroniona. Zlikwidować ochronę głowicy. Po zabiciu 1/3 oddziału – powrót w formie posiłków. Limit amunicji – 250 kulek na osobę. Możliwe jest dwukrotne wysłanie posiłków. Następnie nie ma już wsparcia.

Zadania Huambo – Obronić głowicę.

Trafienie głowicy powoduje porażkę strony która ją trafiła.

Dostosowanie do terenu:

Miejsce ukrycia głowicy – wysokopienny las na północ od młodnika iglastego przed drogą prostopadłą do głównego pasa strzelnicy. Huambo wybiera teren i ochrania głowicę.

Miejsce startu Bengueli – Fabryka Broni Chemicznej.

Huambo po zabiciu jakiejkolwiek części swoich obrońców nie dostaje posiłków. Huamabańczycy mają tylko “jedno życie” w drużnieniu od Benguelczyków.

Rekwizyty:

Głowica z bronią chemiczną (może to być np. butelka po napoju).

Scenariusz 8 - Bezpieczny transport głowicy do utylizacji.

Benguela postanawia na podstawie zdobytych notatek i wiedzy zniszczyć i zutylizować głowicę z bronią chemiczną. Należy ją przetransportować do miejsca w pobliżu sztabu Bengueli, gdzie oddział chemiczny ją zniszczy w przeciągu 10 min.

Zadania Bengueli – Przetransportować głowicę drogą naziemną poprzez znany wrogowi wąski korytarz w polu minowym przy granicy. Po dostarczeniu głowicy chronić ją i oddział chemiczny ją utylizujący przez 10 min bez przerwy. Oddział chemiczny (2 osoby) uzbrojony w broń krótką po 10 kulek na osobę. Po oderwaniu od utylizacji i strzelaniu (obronie) przez członków oddziału chemicznego – czas na utylizację jest naliczany od nowa.

Zadania Huambo – Przejąć głowicę przed utylizacją.

Trafienie głowicy powoduje porażkę strony która ją trafiła.

Dostosowanie do terenu:

Miejsce startu Huambo – Granica z Benguelą przy dojściu drogi od ulicy Wilczej do głównego toru strzelnicy.

Miejsce startu Bengueli – Miejsce przejęcia głowicy.

Miejsce utylizacji głowicy – domek przy wale wschodnim.

Możliwe jest wykorzystanie przez Benguelę rozminowanego w pierwszym scenariuszu przejścia.

 

Scenariusz 9 – Wojna konwencjonalna.

Brak możliwości użycia broni chemicznej wymusił na stronach atak na sztab strony przeciwnej.

Zadania Bengueli – przejąć sztab wroga, wziąć do niewoli lub zabić szefa sztabu.

Zadania Huambo – przejąć sztab wroga, wziąć do niewoli lub zabić szefa sztabu.

Dostosowanie do terenu:

Miejsce sztabu Huambo – Wysokopienny las podobnie jak w przypadku obrony głowicy – wybór miejsca strona Huambo.

Miejsce sztabu Bengueli – Las pomiędzy domkiem i wyrzutnią rakiet.

Strony startują ze swoich sztabów. Zaleca się pozostawienie stałej obsady ochrony sztabu w ilości 2 osób i pozostawienie rekwizytu świadczącego o zdobyciu sztabu. Dla jednej ze stron może to być notes posiadany przez jednego z członków obrony stałej dla drugiej dysk CD. Dostarczenie dowodu zdobycia sztabu wroga do własnego kończy rozgrywkę. Osoba przenosząca trofeum jeśli zostanie zabita po drodze po “dostałem” mówi “trofeum” i pozostawia je na miejscu “śmierci” tak by było widoczne dla innych uczestników rozgrywek w kontakcie wzrokowym.

Rekwizyty

- trofea oznaczające zdobycie sztabu.

 

Kilka luźnych scenariuszy by Pik (opracowanie by Medium)

 

Scenariusz – Obserwatorzy ONZ.

Napięta sytuacja w regionie doprowadziła do tego, że do Bengueli przybili obserwatorzy ONZ mający na miejscu zapoznać się z sytuacją na pograniczu z Huambo. Pod osłoną eskorty armii Bengueli mają dotrzeć na pogranicze z Huambo. Sytuację komplikuje fakt, że wojska Huambo szykują się do przejęcia terenów przygranicznych i misja obserwatorów jest im bardzo nie na rękę. Obserwatorzy mogliby dowiedzieć się o planowanej inwazji i powiadomić Narody Zjednoczone, a jak wiadomo supermocarstwa szukają tylko pretekstu by rozszerzyć swe strefy wpływów poprzez militarne zajęcie państwa w regionie.

Zadnia Bengueli – Doprowadzić przynajmniej 50% żywych obserwatorów do wyznaczonego przez ONZ miejsca pogranicza z Huambo.

Zadania Huambo – Zlikwidować eskortę i przejąć obserwatorów w ostateczności zlikwidować obserwatorów.

Dostosowanie do terenu:

Obserwatorów należy doprowadzić od szlabanu przy ulicy Wilczej do głównego pasa strzelnicy i przeprowadzić przez bramkę umiejscowioną w odległości około 20 m od początku wału wschodniego głównego pasa strzelnicy. Do momentu pierwszego ostrzelania wojska Bengueli poruszają się tylko drogą, później mogą z niej zejść. Obserwatorzy mogą iść jedynie drogą. Obserwatorzy mogą mieć ubiory cywilne i być bez broni.

 

Scenariusz – Pilot zestrzelonego samolotu szpiegowskiego.

Benguela przeprowadza właśnie szeroko zakrojoną akcję obserwacji terytoriów Huambo. Powracający samolot szpiegowski został jednak zestrzelony. Pilot jednak zdążył się katapultować i z danymi wylądował na spadochronie. Jest ranny, nie może się przemieszczać, a jego uzbrojenie stanowi jedynie pistolet. Huambo chce wiedzieć co tak interesuje Benguelę dlatego postanawia pilota przejąć żywego, wydaje się to o tyle łatwe, że pilot wylądował w pobliżu stanowisk Huambo, a wojska Bengueli mają jeszcze spory obszar do pokonania. Pilot jednak zdążył przekazać meldunek o zestrzeleniu, podał przybliżoną lokalizację, a nawet uratował z samolotu działającą radiostację i utrzymuje łączność z zespołem ratunkowym.

Zadnia Bengueli – jako pierwsi dotrzeć do zestrzelonego, odeprzeć atak wojsk Huambo które chcą przejąć pilota.

Zadania Huambo – jako pierwsi dotrzeć do zestrzelonego i wziąć go do niewoli (Pilot nie może się poruszać, ale może zająć dogodne stanowisko do obrony) odeprzeć atak zespołu ratunkowego. Zastrzelenie pilota to przegrana Huambo.

Dostosowanie do terenu:

Rejon zestrzelenia – rejon strzelnic pistoletowych. Miejsce startu Bengueli – z pod nasypu “łapacza kul” głównego toru strzelnicy. Miejsce startu Huambo – okolice małego wału przy początku głównego toru strzelnicy.

 

Scenariusz - Zniszczenie wyrzutni rakiet balistycznych.

Wyrzutnia rakiet balistycznych zagraża bezpieczeństwu stolicy Huambo. Wywiad zdobył szczegółowe informacje gdzie znajduje się ta wyrzutnia oddział sił specjalnych otrzymał rozkaz zniszczenia wyrzutni.

Zadania Bengueli – Dotrzeć do wyrzutni na terytorium wroga i ją wysadzić.

Zadania Huambo – obronić wyrzutnię rakiet.

Dostosowanie do terenu:

Wyrzutnią jest wyrzutnia rzutek bażantów zainstalowana na stałe przy wschodniej części wału “łapacza kul” głównego toru strzelnicy. Teren rozgrywki ograniczony: od wschodu ogrodzeniem z drutu. Od południa wałem “łapacza kul” głównego toru strzelnicy, od zachodu wschodnim wałem głównego toru strzelnicy, od północy skrajem zagajnika na wysokości początku wschodniego wału głównego toru strzelnicy i “łapaczy kul” strzelnic pistoletowych.

Miejsce startu Bengueli – początek wschodniego wału głównego toru strzelnicy.

Miejsce startu Huambo – dowolne rozmieszcenie jednostek / zasadzek na całym terenie rozgrywki.

Za wysadzenie uznaje się fakt podejścia do wyrzutni dowolnej jednej osoby z oddziału Bengueli i klepnięcie jej dłonią.

 

 

Ostatnia modyfikacja: 05 kwietnia, 2006
(C) by Pik&ACE
Serwis sponsorowany przez firmę ElkNet s.c. - Usługi Internetowe